Bez wątpienia najczęściej stosowanymi narzędziami, których zadaniem jest podwyższanie wyników kampanii są oprogramowania. Kampanie sms to nie tylko samo wysyłanie wiadomości, ale również ich opracowywanie a następnie weryfikowanie, jaka treść przynosiła wysokie a jaka niskie rezultaty.

Odpowiednie oprogramowania sprawa także, że kampanie sms odbywają się szybciej i bez większych błędów bądź pomyłek. Najważniejsze jest jednak posiadanie narzędzi statystycznych za pomocą, których można sprawdzić chwytliwość haseł czy poziom odczytań i odpowiedni na wiadomości w takiej a nie innej grupie wiekowej czy społecznej. Takie pozorne błahe kwestie w rzeczywiści są bardzo znaczące, dlatego też nie powinno się ich pod jakimkolwiek pozorem bagatelizować.