Jak wyglądają kursy samoobrony dla kobiet

Chociaż zajęcia z samoobrony bardzo często pojawiały się na świecie jako rozwiązanie przede wszystkim dla męskiej przemocy wobec kobiet, coraz częściej w krajach cywilizowanych organizowane są takie kursy samoobrony, na których z powodzeniem pojawić mogą się również przedstawiciele płci męskiej. Bez względu na proporcje wśród uczestników takich szkoleń, przeważnie wyglądają one identycznie – mają za zadanie nie tyle nauczyć niesamowicie skutecznej walki wręcz z silniejszym przeciwnikiem. Niemal każdy kurs samoobrony dla kobiet, bez względu na osobę prowadzącego, skonstruowany jest wokół takich ćwiczeń, które mają za zadanie przede wszystkim oswoić z wizją bycia zaatakowaną. Pomoc wynika przede wszystkim z tego, że w sytuacji kryzysowej kobieta po takim treningu nie ulega panice i potrafi zachować się impulsywnie i automatycznie tak, jak przećwiczono na zajęciach.

Gdzie i kto organizuje kurs samoobrony dla kobiet

W starciu zpotencjalnym napastnikiem to właśnie te pierwsze sekundy i konkretne zachowanie ofiary mają decydujące znaczenie jeśli chodzi o przetrwanie czy bezpieczeństwo. Warto więc skorzystać z takich kursów szczególnie, że na poziomie lokalnym dochodzi wyjątkowo często do takich warsztatów i sezonowych zajęć. Organizowane są one bardzo często za darmo dla wszystkich zainteresowanych w danym mieście czy gminie – płacą za nie organizacje pozarządowe lub lokalne instytucje. Domy kultury czy świetlice osiedlowe również mogą być miejscem, w którym organizowane są takie spotkania – najlepiej z doświadczonym trenerem i instruktorem, który ma duże doświadczenie nie tylko w danej dyscyplinie sportu, ale także umie dotrzeć z przekazem mentalnym do swoich słuchaczy.

Samoobrona – psychika równie ważna jak mięśnie

Szczególnie w prowadzeniu zajęć dla kobiet, chociaż nie tylko, bardzo ważne jest odpowiednie podejście mentalne. Nie da się w ciągu kilku krótkich zajęć wypracować ogromnej siły fizycznej i przewagi w sprawności technicznej – trener musi więc obrać takie kroki, które będą trafiały przede wszystkim do psychiki uczestnikó szkolenia. Chodzi o to, aby uwierzyć w swoje przygotowanie i być mentalnie skłonnym do zaryzykowania konfrontacji prędzej, niż ucieczki czy poddania się. Dla napastnika często sam fakt szybkiej kontry ze strony zaatakowanej kobiety jest tak szokujący, że napaść nie jest kontynuowana i właśnie w tej początkowej reakcji na przemoc zajęcia z samoobrony są najbardziej przydatne i owocne.